סיום לימודים

סיום לימודים במכינה לרפואה והגשת מועמדות ללימודים בפקולטה לרפואה לתוכנית הארבע שנתית, הינן באחריות הסטודנט בלבד.

אין המכינה לרפואה מתחייבת לקבלה לפקולטה לרפואה, בשום אופן.