פניות מינהליות

אנו רואים חשיבות גדולה בליווי והכוונת הסטודנטים במהלך לימודיהם. אחת ממטרותינו החשובות הינה סיוע לסטודנטים בכל פניותיהם.

בכל שאלה ובקשה יש לפנות למשרדנו, ואנו ננחה את הסטודנטים להמשך פעולה. על-מנת ששירות זה יתבצע בצורה היעילה ביותר, נבקש לפעול על-פי ההנחיות הבאות: 

         הגשת פניה

 • סטודנט יכול לפנות לרכזת התוכנית במייל או בטלפון.
 • בקשת הסטודנט תידון ותטופל על-ידי התוכנית, או תועבר לגורם המוסמך מטעם האוניברסיטה.
  הסטודנט יעודכן לגבי מצב בקשתו במהירות האפשרית.

   

         הודעות ועדכונים שוטפים

 • הודעות לסטודנטים בנושאים כגון: ביטולי שיעורים, הודעות ממרצים, מיקומי כיתות ובחינות וכו' יפורסמו לסטודנטים באמצעות המייל ו/או במערכת המידע האישי באינבר / במודל / בלוח ההודעות באתר.
 • הודעות דחופות (כגון: ביטול שיעור) תפורסמנה באמצעות המייל.

 

         הודעה על הפסקת לימודים

 • תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו, מחוייב להודיע על כך בכתב להנהלת התוכנית.

          התנאים להחזר תשלום במקרה של הפסקת לימודים

 • כמפורט בתקנון שכר הלימוד של המחזור אליו נרשם הסטודנט. ניתן למצוא את התקנון בעמוד טפסים ותקנונים באתר התוכנית.

 

           חידוש לימודים

 • סטודנט שהפסיק/הקפיא את לימודיו ומעוניין לחדשם, צריך ליצור קשר עם הנהלת התוכנית לצורך קבלת מידע לגבי הליך חידוש לימודיו.