כללים אקדמים

המכינה רואה חשיבות גדולה בליווי והכוונת התלמידים במהלך לימודיהם. אחת ממטרותינו החשובות הינה סיוע לסטודנטים בכל פניותיהם .

בכל שאלה ובקשה יש לפנות למשרדנו, ואנו ננחה את הסטודנטים להמשך פעולה. על-מנת ששירות זה יתבצע בצורה היעילה ביותר, נבקש לפעול על-פי ההנחיות הבאות: 

          פניה למכינה

 • סטודנט המעוניין לפנות למכינה, עליו לפנות דרך האתר  בעמוד צור קשר ולציין את הפרטים הבאים:
 • שם מלא, ת.ז, התוכנית והמחזור אליה שייך הסטודנט ופירוט הבקשה. את הפניה יש לנתב על-פי נושא.
 • בקשת הסטודנט תידון ותטופל על-ידי המכינה או תועבר לגורם המוסמך מטעם האוניברסיטה. הסטודנט יעודכן לגבי מצב בקשתו במהירות האפשרית.

          לוח הודעות

 • הודעות לסטודנטים בנושאים שוטפים, כגון: ביטולי שיעורים, הודעות ממרצים, מיקומי כיתות ובחינות וכו' יפורסמו לסטודנטים באמצעות המייל ו/או בלוח ההודעות באתר.
 • הודעות דחופות (כגון: ביטול שיעור) תפורסמנה באמצעות המייל מיד עם קבלתן.

 

         הודעה על הפסקת לימודים

 • תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו, מחוייב להודיע על כך בכתב להנהלת המכינה.
 • תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו כאמור לעיל, ולא קיבל בדואר חוזר אישור על קבלת הודעתו תוך חודש ימים מיום פנייתו, עליו לפנות שנית למכינה, במכתב רשום.

          התנאים להחזרת תשלום:

 • אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד חודש ימים מתחילת הלימודים- יחויב הסטודנט בתשלום הראשון למכינה.
 • אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד 60 יום מתחילת הלימודים יחויב הסטודנט בתשלום שני השוברים
 • מעבר ל-60 יום יחויב הסטודנט בתשלום מלא עבור המכינה.

 

           חידוש לימודים

 • סטודנט שהפסיק/הקפיא את לימודיו ומעוניין לחדשם, עליו ליצור קשר עם המכינה לצורך קבלת מידע לגבי הליך חידוש לימודיו.

         

          נוכחות

 • הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 • סטודנט הנעדר מהשיעורים ללא נימוקים מוצדקים, רשאי המרצה להרחיקו מן הקורס.
 • במקרה של היעדרות מסיבות של מילואים, מחלה וכיו"ב, על הסטודנט למסור אישורים מתאימים על-פי דרישת המרצה, עם שובו ללימודים.