סיום לימודים

סיום לימודים וקבלה ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בר אילן

 

לא יוכל תלמיד לקבל אישור או תעודה כלשהי מהמכינה בגין לימודיו, אם ישנו חוב כלשהוא לאוניברסיטה או למכינה כגון: שכ"ל ו/או תשלומים אחרים.

 

קבלה ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בר-אילן

הרישום ללימודים אקדמיים הינו בהתאם להוראות ונוהלי האוניברסיטה כפי שיפורסם בחוברת "פרטי מידע" לקראת שנה"ל תשע"ח.

באחריותו של הסטודנט לבדוק קודם הרשמתו ללימודים במכינה, כי אכן תעודת המכינה מתקבלת במחלקה בה מתעתד ללמוד.