תוכנית הלימודים

 

הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע  ונמשכים כ-4 חודשים:

יום שני בין השעות 16:00 - 22:00

יום שישי בין השעות 08:00 - 14:00

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

אשנב לסטטיסטיקה

26

מדע וטכנולוגיה

26

הבעה*

52

אנגלית

52

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית/משטרים

26/52

*        סטודנטים אשר יעברו את הקורס בהבעה בציון 66 ומעלה יזכו לפטור מקורס הבעה אקדמית במהלך לימודיהם העתידיים במסלול האקדמי.

** הנהלת התכנית רשאית לערוך שינויים עפ"י שיקול דעתה ובהתאם להנחיות המל"ג.