בחינת אמי"ר/ אמיר"ם

בחינת אמי"ר/ אמיר"ם הינה בחינה באנגלית המיועדת למטרת מיון ובדיקת רמת האנגלית עבור מועמדים המבקשים להתקבל ללימודים אקדמיים.
מועמדים המבקשים להתקבל למסלולים שלא דורשים ציון בבחינת הפסיכומטרי, יתבקשו לגשת לבחינת אמי"ר/ אמיר"ם (המקבילה לחלק האנגלית של הפסיכומטרי), על מנת לאמוד את רמתם באנגלית. השיבוץ לקורסי אנגלית במהלך התואר מתבצע על פי תוצאות הבחינה.

הציון המינימלי הנדרש בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם על מנת להתקבל ללימודי תואר באוניברסיטת בר אילן הינו 85.

את מדרג הציונים בבחינה ורמות הקורסים בקורסי אנגלית, ניתן למצוא באתר של היחידה לאנגלית כשפה זרה.

מועמדים שכבר נבחנו בפסיכומטרי וקיבלו לפחות 85 בחלק האנגלית, יכולים להגיש מועמדות לתואר עם הציון של הפסיכומטרי, ואינם נדרשים להיבחן שוב באמי"ר/ אמיר"ם.
יש לוודא מול המחלקה ללימודי התואר שהציון מעודכן אצלם, וקביל להגשת מועמדות.

מהם ההבדלים בין מבחן אמי"ר למבחן אמיר"ם:

כעקרון, שני המבחנים זהים בתוכנם ובמהותם אך יש ביניהם מספר הבדלים קלים כגון:

  1. ההבדל הבסיסי - מבחן אמיר"ם הינו מבחן ממוחשב ואילו מבחן אמי"ר נעשה באופן ידני באמצעות עפרון בלבד.
  2. כלל ארצי לעומת מקומי - מבחן אמי"ר נערך באופן כלל ארצי ומתאים לכל האוניברסיטאות בו זמנית, בעוד שמבחן אמיר"ם נערך על ידי מוסד הלימודים האקדמי אליו מעוניינים להירשם.
  3. חישוב ציוני הבחינה – למרות שמבנה השאלות ותוכן המבחן דומים הן באמי"ר והן באמיר"ם, חישוב הציון הסופי נעשה באופן מעט שונה ביניהם. לחישוב זה אין כלל משמעות בעת ההרשמה למוסד האקדמי, כל עוד הציון הסופי עומד בקריטריון ההרשמה.
  4. מבנה המבחן - בעוד שמבחן אמי"ר מכיל שאלות מובנות מראש, מבחן אמיר"ם, בתוקף היותו ממוחשב מכיל אלגוריתם המאפשר להתאים את השאלות לרמתו של כל נבחן, כך שאחר כל שאלה שנענית נכונה תבוא שאלה מעט קשה יותר ולהיפך וזאת על מנת לאמוד את רמת התלמיד בצורה הטובה ביותר.
  5. אורך המבחן – הבדל נוסף הוא משך שתי הבחינות. מבחן אמי"רם קצר יותר, כשעה כאשר במהלכה מי שסיים את הבחינה מורשה לצאת מהחדר, בניגוד למבחן אמי"ר שהוא גם ארוך יותר וגם סגור עד תום הזמן.
  6. חלוקת הזמן בין חלקי הבחינה ושאלותיה – חלוקת הזמן היא מעט יותר גמישה במבחן אמי"ר לעומת מבחן אמיר"ם.
  7. חזרה על שאלות שנעשו– במבחן אמיר"ם לא ניתן לדלג על שאלה קדימה או לחזור אחורה לשאלה שכבר נעשתה, בניגוד למבחן אמי"ר בו כן ניתן לעשות זאת.

ההרשמה לבחינות:

ההרשמה לבחינת אמי"ר - מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

ההרשמה לבחינת אמיר"ם - מתבצעת דרך מוקד שירות ומידע של אוניברסיטת בר אילן.

על מנת להירשם לבחינת אמיר"ם בבר אילן, עליכם להיות רשומים כסטודנטים במועד הבחינה.

אפשרות נוספת היא לברר מול המרכז הארצי לבחינות והערכה לגבי תאריכים של בחינות אמיר"ם במוסדות לימוד אחרים בארץ,
ולברר מול אותם מוסדות האם הם מאפשרים גם למי שאינו סטודנט רשום שלהם להיבחן בבחינה דרכם.

יש לוודא שהציון בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם נשלח והתעדכן במחלקה ללימודי התואר אליו אתם מגישים מועמדות.