מר יהושע (שוקי) פרידמן

מר
מרצה - מתמטיקה/סטטסטיקה