הרשמה לתוכנית 30+

 

להרשמה למחזור יוני 2020 

ההרשמה למחזור פברואר 2020 הסתיימה.

ההרשמה למחזור אוקטובר 2020 תיפתח בתחילת יולי 2020.