טפסים ותקנונים

להלן תקנון לימודים ותקנון שכ"ל של התוכנית:

 

תשפ"א

*תקנון לימודים - תשפ"א

*תקנון שכר לימוד - תשפ"א - סמסטר א'

 

תש"ף:

* תקנון לימודים - תש"ף

* תקנון שכר לימוד - לשנה"ל תש"ף - סמסטר א'

* תקנון שכר לימוד - לשנה"ל תש"ף - סמסטר ב'

*תקנון שכר לימוד - לשנה"ל תש"ף - סמסטר קיץ