מכינה לרפואה: מכינה ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון

במספר פקולטות לרפואה בארץ קיימת כיום תכנית ללימודי רפואה ארבע שנתית לבעלי תואר ראשון.

בוגרי תואר ראשון שמעוניינים להגיש מועמדות נדרשים לעמוד בדרישות סף שונות, כולל הצגת ציוני סף במספר מקצועות ליבה (קורסי השלמה) ועמידה במבחן ידע פנימי.

מטרת המכינה לרפואה באוניברסיטת בר אילן, היא להשלים באופן מרוכז ומסודר את כל קורסי הליבה הנדרשים לצורך הגשת מועמדות לתכנית הארבע שנתית לרפואה.

המכינה ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון, היא תוכנית יחודית הפועלת בחסות אקדמית של הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן ובחסות מינהלית של המדור לתוכניות מובנות ולימודי תעודה במערך לתוכניות ייעודיות.

אורכה של תוכנית המכינה לרפואה הוא שני סמסטרים: התחלה בסמסטר אביב ולאחריו סמסטר א'.

תנאי הקבלה למכינה לרפואה:

1. מועמדים אשר סיימו את התואר הראשון בממוצע 80 ומעלה.

2. ציון 80 בקורס הכנה בכימיה למועמדים ללא רקע קודם בכימיה.

*   הנהלת המכינה לרפואה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מועמדים על פי ראות עיניה.

**  הגשת המועמדות לפקולטות לרפואה השונות והרישום לקורסים הינם באחריות הסטודנט.

*** פתיחת התכנית מכינה לרפואה מותנית במינימום 25 נרשמים.

הליך הרישום למכינה לרפואה:

1. על המועמד לפנות למזכירות המכינה לרפואה במערך לתוכניות ייעודיות ולמלא טפסי רישום תוך הצגת המסמכים הבאים:

אישור סיום תואר ראשון

גיליון ציונים של התואר הראשון.

צילום ת.ז

שובר פניה ע"ס 206 ₪ חתום ע"י הבנק.

2. רישום לקורסים יעשה במזכירות המכינה לרפואה לאחר תשלום שובר מקדמת שכר לימוד.

תוכנית הלימודים במכינה לרפואה:

מועמדים ללא רקע בכימיה ילמדו קורס הכנה מרוכז 2 ש"ס (26 שעות) במבוא לכימיה, שמטרתו הקניית ידע בסיסי לקראת קורסי המכינה לרפואה. קורס זה הינו תנאי קדם למכינה, וחובה לסיים קורס זה בציון 80 על מנת להמשיך את המכינה לרפואה.

סמסטר אביב:

שיבוץ עפ"י חובות הסטודנט -

מבוא לכימיה                                           2 ש"ס הרצאה -   מיועד לחסרי רקע בלבד

מבוא לביולוגיה                                        1 ש"ס הרצאה - מיועד לחסרי רקע בלבד

מבוא לוירולוגיה                                       1 ש"ס הרצאה

מבוא לביוכימיה                                       3 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

מיקרוביולוגיה כללית                                2 ש"ס הרצאה

ביולוגיה מולוקולרית א'                             2 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תרגיל

ביולוגיה של התא                                    2 ש"ס הרצאה

פיזיולוגיה של המערכות                           2 ש"ס הרצאה

ביוסטטיסטיקה                                       2 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

סמסטר א':

שיבוץ עפ"י חובות הסטודנט -

התא מבנה ותפקוד                                3 ש"ס הרצאה

מבוא לפיזיולוגיה של החי                        2 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

וירולוגיה כללית ומולקולרית                     2 ש"ס הרצאה

גנטיקה כללית                                       3 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

ביוסטטיסטיקה מבוא לניסויים קליניים       1 ש"ס הרצאה    

ביולוגיה מולוקולרית ב'                           2 ש"ס הרצאה

הנהלת המכינה לרפואה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית כראות עיניה ובהתאם לדרישות שונות מצד רשויות האוניברסיטה, הפקולטה למדעי החיים והמל"ג.

*ש"ס=שעות סמסטריאליות              1 ש"ס=13 שעות

*ש"ש=שעות שנתיות                        1 ש"ש=26 שעות

לתשומת ליבכם!

*  לא ניתן יהיה לדון בבקשת מועמדים אשר לא יצרפו את כל המסמכים.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים בנושא מכינה ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384486.

מכינה לרפואה בר אילן: מכינה ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון