סגל המכינה

תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' גיל אפשטיין ראש המערך לתוכניות ייעודיות 03-5318254 epsteig@biu.ac.il
גב' מרב גלעד רמ"ד תוכניות מובנות 03-7384384 merav.gilad@biu.ac.il
גב' רבקה כץ רכזת מכינה 03-7384486 rivka.katz@biu.ac.il
גב' שרית בן משה ראש מינהל המערך לתוכניות ייעודיות 03-5318254 sarit.ben-moshe@biu.ac.il