סגל המכינה

תפקיד טלפון דוא"ל
גב' אורלי פפיסמדוב רכזת מכינה 03-7384486 orli.papismedov@biu.ac.i
פרופ' גיל אפשטיין ראש המערך לתוכניות ייעודיות 03-5318254 epsteig@biu.ac.il
גב' שרית בן משה ראש מינהל המערך לתוכניות ייעודיות 03-5318254 sarit.ben-moshe@biu.ac.il
גב' תהילה ינאי-מימון מנהלת המכינות הקדם אקדמיות 03-5317956 tehila.yanay@biu.ac.il