מיקום ודרכי התקשרות

משרדי המכינה  ממוקמים באוניברסיטת בר-אילן,

בניין  403, קומה 2, חדר  213

מיקוד: 5290002

טלפון: 03-7384486 

כתובת מייל: 30.plus@biu.ac.il

למפת הקמפוס