מיקום ודרכי התקשרות

משרדי המכינה  ממוקמים באוניברסיטת בר-אילן,

בניין  403, קומה 2, חדר  203

מיקוד: 5290002

טלפון: 03-7384486 ,  פקס: 03-7361988

למפת הקמפוס