תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

 

הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע  במשך כ-4 חודשים:

יום שני בין השעות 16:00 - 22:00

יום שישי בין השעות 08:00 - 14:00

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

מתמטיקה

26

אנגלית

52 

הבעה*

52

מדע וטכנולוגיה

26 (קורס אקדמי -  1 ש"ש )

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

52 (קורס אקדמי -  2 ש"ש )

 קורס יהדות

52 (קורס אקדמי -  2 ש"ש )

*   סטודנטים אשר יעברו את הקורס בהבעה בציון 66 ומעלה יזכו לפטור מקורס הבעה אקדמית במהלך לימודיהם העתידיים במסלול האקדמי.

** הנהלת המכינה רשאית לערוך שינויים עפ"י שיקול דעתה ובהתאם להנחיות המל"ג.