בקשה למועד מיוחד

מילויי הטופס אינו מהווה אישור להבחן -  הפנייה תדון בוועדה לבדיקת זכאותך לבחינה

אישור להשתתפות בבחינה יישלח לסטודנט במייל או בדואר רגיל

חובה על הסטודנט להתעדכן במיקום הבחינה והשעה, באמצעות המידע האישי לסטודנט שבאתר האוניברסיטה