לוח בחינות

לוח הבחינות מפורסם באתר האוניברסיטה - בתפריט "מידע אישי לסטודנט" או "מידע כללי"  -

 

מידע לסטודנטים  >>>>   מידע כללי >>>>  מועד בחינה ומיקומה

 

או לחילופין

 

  מידע לסטודנטים >>>>  מידע אישי  >>>>  מועדי בחינות.

 

להלן קישור לאתר