לוח בחינות

לוח הבחינות מפורסם במערכת המידע האישי לסטודנט (אינ-בר)- בתפריט "מידע אישי לסטודנט" או "מידע כללי"  -

מידע לסטודנטים  >>>>   מידע כללי >>>>  מועד בחינה ומיקומה

או לחילופין

מידע לסטודנטים >>>>  מידע אישי  >>>>  מועדי בחינות.