נוהלי בחינות

הנהלים המלאים בנוגע לבחינות מופיעים באתר מדור בחינות של אוניברסיטת בר אילן.

באחריות הסטודנט לקרוא בעיון את הנהלים ולפעול לפיהם.

להלן כמה דגשים לנבחנים במסגרת תוכנית 30+:

  • הנהלת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות, ותעדכן את הסטודנטים על כך במייל.
  • במידה ויהיו שינויים במועדי הבחינות, חובה על הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים וההודעות בנוגע לכך.
  • על כל סטודנט להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצה שבהם הוא רשום.
  • על הסטודנט לוודא כי הוא רשום לקורס שבו הוא לומד ונבחן.
  • סטודנט שאינו רשום ושמו אינו מופיע ברישומי המחשב באחד הקורסים, אינו מורשה לגשת לבחינה.
  • סטודנט שיש לו חוב כספי לא יורשה לגשת לבחינות.

בסוף תקופת הבחינות יונפק לכל סטודנט גיליון ציונים, המפרט את הציון בכל אחד מהקורסים, וכן את חישוב הממוצע המשוקלל.