גב' שרית בן משה

גב'
ראש מינהל המערך לתוכניות ייעודיות
שרית בן משה
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: