מידע כללי ואישי לסטודנט

להלן קישור למידע אישי לסטודנט של אתר אוניברסיטת בר-אילן, בקישור זה תוכלו למצוא מידע אודות הנושאים הבאים:

  • ציונים
  • קורסים וציונים
  • מצב חשבון שכ"ל
  • מיקום בחינה
  • רישום לבחינות חופפות
  • רישום לשיפור ציון

 

להלן קישור לאתר הספריה של האוניברסיטה לשימושכם  http://lib.biu.ac.il