שעות קבלה ופרטי התקשרות

שעות קבלה:         בהתאם להנחיות, בימים אלה לא מתקיימת קבלת קהל במשרדי התוכנית.

כתובת:                 המערך לתוכניות ייעודיות- אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002
                            בניין 403 חדר 213.

טלפון:                   03-7384486

כתובת מייל:          30.plus@biu.ac.il