אודות

המערך לתוכניות ייעודיות באוניברסיטת בר-אילן מקיים מכינות קדם אקדמיות בקמפוס האוניברסיטה. 

תוכנית 30+ (מכינה 30+)

המכינה מיועדת למועמדים בני 30+ אשר סיימו 12 שנות לימוד ואין בידיהם תעודת בגרות/ בעלי ממוצע בגרות נמוך, המעוניינים להשתלב בתוכניות הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטה.

במהלך השנה נפתחים שלושה מחזורי לימוד של כ- 4 חודשים (לא כולל בחינות):

סמסטר א' , סמסטר אביב וסמסטר קיץ.
 

מכינה לרפואה

מזה מספר שנים פועלת במספר פקולטות לרפואה בארץ תכנית ארבע שנתית לרפואה לבעלי תואר ראשון.

בוגר תואר ראשון אשר מעוניין להגיש מועמדות לתכנית הארבע שנתית לרפואה נדרש לעמוד בדרישות סף שונות, כאשר אחת מהן היא הצגת ציוני סף במספר מקצועות ליבה (קורסי השלמה) .

מטרת המכינה היא לאפשר את השלמת קורסי הליבה בצורה מרוכזת, במהלך שני סמסטרים (סמסטר אביב + סמסטר א ).

המערך לתוכניות ייעודיות , אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002

טלפון: 03-7384486 | פקס: 03-7361988 | יצירת קשר