החל הרישום לתכנית 30+ סמסטר א', הרישום על בסיס מקום פנוי בלבד